JekerJazz ART Live 20-21 juni

9de Editie Kunstmarkt JekerJazz ART Live 2020 / 21 juni

(scroll down for English version)

Beste Kunstenaars,

In het kader van JekerJazz ART Live organiseert Stichting JekerJazz Maastricht op zondag 21 juni 2020 haar jaarlijkse kunstmarkt in het mooie Jekerkwartier van Maastricht. Dit wordt inmiddels al de 9de editie.

In het prachtige decor van het Jekerkwartier heeft u de mogelijkheid om uw werk te presenteren en te verkopen. Dit kan van 12.00 tot 18.00 uur. Opbouwen kan die dag vanaf 10.30 u.

De locaties en prijzen zijn:

Plein Sint Pieterstraat. Kraamhuur inclusief zeil bedraagt € 30.-

Grote Looiersstraat. Kraamhuur inclusief zeil bedraagt € 30,-

Lang Grachtje en het Klein Grachtje, hier kun je je presenteren in de bogen van de oude stadsmuren. Ook komen er smalle boerentafels te staan. 

De kosten zijn € 15,00 per boog.

Bent u geïnteresseerd, stuur dan vóór 1 juni a.s. een e-mail naar: Lenie Coenen leniecoenen@hotmail.com onder vermelding van AANMELDEN KUNSTMARKT 2020 of naar artlive@jekerjazz.com voor meer informatie.

Coördinatie ART Live: Lenie Coenen en Henny Duckers

Zodra wij uw e-mail hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde staanplaats, maak dit dan kenbaar, wij kunnen hier indien mogelijk gehoor aan geven!

Ook dit jaar zijn we weer op zoek naar kunstenaars die een workshop of demonstratie willen geven. Kunt u mensen op een enthousiaste manier in het proces van creëren meenemen, meld u dan aan. De organisatie maakt een keuze uit de aanmeldingen. Aanmelden kan tot en met 1 juni 2020.

Alle deelnemers aan JekerJazz ART Live zullen in de JekerJazz publicaties en promotieactiviteiten worden genoemd.

9th Edition Art Fair JekerJazz ART Live 2020/ 21st of June

Dear Artists,

As part of JekerJazz ART Live, the JekerJazz Maastricht foundation will organise their annual art fair, taking place in the beautiful Jekerquarter, also known as the Quartier Latin of Maastricht, on Sunday June 21th. This will be the 9th edition. In the beautiful Jekerquarter you will have the opportunity to present and sell your work. This will be possible from 12.00 until 18.00 hrs. You can build your stand on the same day starting from 10.30 hrs.

Locations and prices:

Square Sint Pieterstraat. Stall with cover costs € 30,-

Grote Looiersstraat. Stall with cover costs € 30,-

Lang Grachtje and Klein Grachtje, this location will provide you the opportunity to present your work in the arches of the old city walls. Small farmhouse tables will be available. Costs are € 15,00 per arch. 

Interested?

Send an e-mail before June 1 to Lenie Coenen lenie@jekerjazz.com with “AANMELDEN KUNSTMARKT 2020” in the subject line or to artlive@jekerjazz.com

Coordination ART Live: Lenie Coenen and Henny Duckers

As soon as we have received your e-mail we will contact you.

If you have a preference for a location, please let us know.

We will if possible comply.

As well as last year, we’re also looking for artists who would be interested in giving a workshop or demonstration. Are you able to inspire people and engage them in the process of creating in a fun, entertaining way? Then you are who we are looking for. The organisation will choose from the applicants. Applying is possible until the 1st of June 2020.

All participants will be included in the JekerJazz promotion activities.