Merry Christmas

Voor alle sponsoren en adverteerders en natuurlijk alle muzikanten en JekerJazz gangers, willen wij als organisatie iedereen een heel goed kerstfeest wensen en alle goeds met veel gezondheid en een muzikaal 2018!! Cheers ya’all!!!