Annulering JekerJazz 2021

23 augustus 2021

Geachte sponsors, horeca-ondernemers en JekerJazz vrienden,

2021 is voor menig organisator van culturele intiatieven wederom een zwaar jaar. De maatregelen die van overheidswege worden opgelegd, maken het nog steeds moeilijk of zelfs onmogelijk om geliefde evenementen te laten plaatsvinden.

Met grote spijt, maar met een gezond vermogen de realiteit te accepteren, ziet ook het bestuur van Stichting JekerJazz Maastricht zich genoodzaakt om het stadsbrede JekerJazz festival van 8, 9 en 10 oktober 2021 te annuleren.

Momenteel is live-muziek rondom horeca-zaken verboden, zowel binnen als buiten. Muziek streamen op een scherm is ook niet toegestaan. Eventuele versoepelingen worden pas tijdens de volgende persconferentie op 17 september bekend gemaakt.

Het is voor programmeur Giel Coenen en onze vrijwilligers dan ook niet mogelijk om binnen een tijdspanne van amper 3 weken een stadsbreed programma met navenante promotie en publiciteit rond te krijgen. Omdat de voorbereidingen toch al gestart waren, willen wij iedereen die hierbij betrokken was danken voor hun inzet en bijdrage om JekerJazz te doen slagen. Wij zetten in op een positiever 2022 voor en in de stad Maastricht, met leefbaarheid, amusement en cultuur voor iedereen!

Bij JekerJazz Maastricht staat de beleving van muziek in het prachtige decor van de stad Maastricht voorop. Wij zijn er trots op dat we in samenwerking met lokale ondernemers en de horeca-uitbaters al dertig jaar een stadsbreed evenement hebben kunnen organiseren. Het besluit om dit festival te annuleren, is gebaseerd op praktische redenen. We kunnen het niet verantwoorden om op voorhand nog meer kosten te maken als het evenement uiteindelijk toch geen doorgang kan vinden. Natuurlijk zijn alternatieve oplossingen ter sprake gekomen, maar zij doen geen recht aan het intrinsieke karakter van het JekerJazz festival zoals mensen het al dertig jaar kennen. Wij kiezen er dan ook voor om onze hoop op 2022 te vestigen, zodat JekerJazz als vanouds in de cafés, de restaurants en op de sfeervolle pleinen en plekken zal schitteren!

Met hartelijke groeten,

Bestuur Stichting JekerJazz Maastricht